De Engelse versie van de uitvoeringstoets van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker staat nu ook online.

Deze toets is in 2013 opgesteld door het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) in samenwerking met betrokken beroepsgroepen, patiënten organisaties, screeningsorganisaties en andere stakeholders.
Het beschrijft de uitvoerbaarheid van de vernieuwing en werd door de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gebruikt bij haar besluitvorming. Klik hier om de Engelse versie te lezen.