De Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek (SKML Dutch Foundation for Quality Assessment in Medical Laboratories (Dutch Foundation for Quality Assessment in Medical Laboratories)) organiseert vanaf deze maand de EQA-rondzendingen voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Met de opzet van SKML Dutch Foundation for Quality Assessment in Medical Laboratories (Dutch Foundation for Quality Assessment in Medical Laboratories) ligt de focus meer dan voorheen op de feitelijke (microscopische) beoordeling en conclusie. Ook vindt een snelle terugkoppeling plaats.

Verplichte deelname
Vanaf 16 augustus is de eerste ronde van de rondzending ‘Darmkanker digitaal met erkenning BVO bevolkingsonderzoek (bevolkingsonderzoek)’ beschikbaar gekomen. De screeningsorganisaties hebben de bij het bevolkingsonderzoek aangesloten pathologen hierover geïnformeerd.

De tweede ronde start 15 november. Deelname aan deze rondzendingen is verplicht voor pathologen die beoordelingen uitvoeren op bij screenings-coloscopieën afgenomen materiaal. De behaalde scores worden geregistreerd en gedeeld met de regionaal coördinerend patholoog. De rondzendingen staan ook open voor analisten.