Vandaag 2 juli 2015 is er op grote schaal smog in Nederland. Smog kan luchtwegklachten veroorzaken bij mensen met luchtwegaandoeningen, bij kinderen, ouderen en bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht. In het zuidoosten van Nederland zullen de concentraties het hoogst zijn en kan iedereen hinder ondervinden. De smogniveaus zijn het hoogste in de middag en avond. Mensen die hinder ondervinden wordt geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden.

Irritatie en luchtwegklachten

Naarmate de hoeveelheid ozon in de lucht en smog toeneemt, zullen meer mensen hinder ondervinden. Deze hinder is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ozonverwachting

Op 2 juli zullen vooral in het oosten zeer hoge ozonconcentraties voorkomen. In het westen van het land zal wind van zee waarschijnlijk tot lagere concentraties leiden. Op vrijdag 3 juli zorgt een noordwesten wind voor lagere concentraties. Alleen in het uiterste zuidoosten kunnen de concentraties hoog oplopen. Op zaterdag 4 juli worden er opnieuw zeer hoge ozonconcentraties verwacht voor grote delen van Nederland. Het gaat om de hoogste niveaus van de laatste 10 jaar. De actuele verwachting is te vinden op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en de luchtkwaliteitsapp.

Ozonconcentraties van gisteren (1 juli 2015)

In de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland zijn hoge concentraties gemeten. In Zierikzee is de hoogste concentratie van 231 microgram per kubieke meter gemeten. Een overzicht van de maximum uur- en 8-uursconcentraties van LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) stations van de afgelopen dagen is weergegeven in tabel Maxima O3 Ozon (Ozon).

Ontstaan van ozon

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen. De vervuilende stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Dagen met hoge ozonconcentraties zijn vaak warme dagen met hoge zonkracht en weinig wind uit het zuidoosten. Tijdelijke maatregelen in periodes van smog door ozon, zoals het stilleggen of verminderen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van ozon wordt vooral bereikt door de uitstoot van verkeer en industrie structureel terug te brengen: schonere auto’s en schonere fabrieken.

Meer informatie

  • Op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten zijn de gemeten uurconcentraties van ozon te vinden. Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond).
  • In de tabel Maxima O3 zijn de maximum uur- en 8-uursconcentraties van de stations van de afgelopen dagen te bekijken.
  • Achtergrondinformatie over smog vindt u in het onderwerp Smog op deze website.
  • Informatie over wet- en regelgeving vindt u in het onderwerp Smog op de website.
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds.
    Zie ook het onderwerp Hitte op deze website.