Man in rolstoel wordt vooruit geduwd door vrouw.

Betrokkenen hebben verschillende beelden over de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) en welke vervolgstappen nodig zijn. Zo denken zij verschillend over waar JZOJP voor staat, het betrekken van inwoners en de rol van de overheid. Wel willen geïnterviewden graag van en met elkaar leren. Dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Het RIVM keek naar wat betrokkenen nodig vonden om JZOJP verder te brengen. Daarvoor nam het RIVM interviews af met bestuurders, inwoners, zorgprofessionals en regulerende partijen (zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland). Hieruit kwam naar voren dat er geen eenduidige oplossing is om JZOJP verder te brengen. Daarvoor zijn verschillen tussen regio’s te groot, maar ook binnen een regio. 

Verder hebben partijen verschillende doelen en er is gebrek aan structureel budget. Ook over de rol van de landelijke overheid en het betrekken van inwoners lopen de meningen sterk uiteen.

Hetzelfde beeld bij JZOJP

Wel geeft men aan graag van en met elkaar te leren: zowel van goede als minder succesvolle ervaringen. Het RIVM stelt vast dat het hierbij belangrijk is dat iedereen hetzelfde beeld heeft bij het concept JZOJP. Verder geven veel geïnterviewden aan dat regio’s tijd, geld en ruimte nodig hebben om te experimenteren en te leren. 

Tussentijdse inzichten

Het RIVM houdt van 2019 tot en met 2023 jaarlijks bij hoe JZOJP zich ontwikkelt. Deze update focust zich op de vraag wat betrokkenen nodig vinden om de beweging van JZOJP verder te brengen. In 2023 volgt de eindevaluatie.

Over JZOJP

De druk op de zorg neemt steeds meer toe, onder andere door personeelstekort, hogere zorguitgaven en vergrijzing. Daarom werken verschillende domeinen (medisch, sociaal en preventie) regionaal samen aan JZOJP. Ze richten zich op het voorkomen van zorg, en/of het verplaatsen en vervangen van zorg over de grenzen van organisaties of domeinen heen. Doel is om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorg houdbaar en toegankelijk te houden. De behoeften van mensen en hun functioneren staan hierbij centraal.