Het Expertisecentrum Geluid gaat rijksbrede ondersteuning geven op het gebied van geluid, geluidshinder en gezondheid. Het centrum verzamelt en ontwikkelt kennis en kunde op het gebied van meet- en rekenvoorschriften voor geluid, monitoring en effecten- en 'impact' onderzoek.

De aandacht richt zich in het bijzonder op verkeersgeluid en industrieel geluid. Daarnaast kunnen ook meer specifieke onderwerpen zoals stedelijk geluid, laagfrequent geluid en bijvoorbeeld trillingen en piekgeluiden onderzocht worden. 

De kerntaak van het expertisecentrum is om te waarborgen dat geluidniveaus en de effecten daarvan op een goede en betrouwbare manier worden vastgesteld en door monitoring in de tijd worden gevolgd.

Het expertisecentrum is binnen het RIVM geplaatst maar zal nadrukkelijk de samenwerking aangaan met (inter)nationale onderzoeksinstituten en - bureaus op het gebied van geluid.

Meer informatie over geluid.