De ministers Verburg van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Klink van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben bekend gemaakt welke maatregelen er genomen gaan worden om Q-koorts te bestrijden. Hierdoor zijn de regels met betrekking tot de bestrijding van Q-koorts met ingang van 9 december 2009 om 19:00 gewijzigd.

De ministers Verburg van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Klink van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben bekend gemaakt welke maatregelen er genomen gaan worden om Q-koorts te bestrijden. Een van de maatregelen is om alle drachtige geiten op met q-koorts besmette bedrijven te ‘ruimen’.

De bewindslieden streven ernaar om op gevaccineerde bedrijven onderscheid te maken tussen besmette en gezonde dieren, om gezonde drachtige dieren te sparen. Daarnaast overwegen Klink en Verburg om op besmette bedrijven over te gaan op het ruimen van besmette dieren die niet drachtig zijn.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.