Er is te weinig bekend over de samenstelling van scheepsbrandstof voor de zeevaart. Hierdoor is niet bekend in hoeverre de uitstoot van eventuele bijgemengde stoffen een extra risico vormt voor het milieu. De Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) verscherpt haar controles op de kwaliteit van bunkerolie en op bedrijven die deze olie produceren en laat het RIVM extra onderzoek doen.