Er zijn flinke verschillen in de uitkomsten van zorg tussen Europese landen en tussen regio’s binnen die landen. Dat blijkt uit het Europese project EuroHOPE European Health Care Outcomes, Performance, and Efficiency (European Health Care Outcomes, Performance, and Efficiency), waar het RIVM aan deelnam. Zo varieert bijvoorbeeld de sterfte in het eerste jaar na een hartinfarct van 8% tot 32% in 100 regio’s in zeven landen.

Indicatoren zoals sterfte na ziekenhuisopname en verblijfsduur in het ziekenhuis, bieden inzicht in hoe de gezondheidszorg presteert. Het Europese onderzoeksteam ontwikkelde methoden om deze indicatoren in de gezondheidszorg gestandaardiseerd te vergelijken tussen landen en regio’s. Deze indicatoren werden voor 5 aandoeningen nader bezien: acuut hartinfarct, beroerte, gebroken heup, zeer laag geboortegewicht en borstkanker. EuroHope keek ook naar de achterliggende oorzaken van deze verschillen en naar de relatie tussen uitkomsten en kosten. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Health Economics.

Variatie

De gevonden variaties tussen regio’s in de 7 deelnemende landen bleken slechts deels of helemaal niet te verklaren door patiënt- of regiokarakteristieken, zoals leeftijdsopbouw, geslacht of de omvang van de bevolking in een regio. De verschillen in sterfte bij zeer laag geboortegewicht tussen Europese regio’s bleken voor een deel te verklaren door sociaal-economische omstandigheden zoals werkloosheid en BBP Bruto Binnenlands Product (Bruto Binnenlands Product) per hoofd van de bevolking. Uit een deelstudie over Finland en Noorwegen bleek dat verschillen in sterfte na een hartinfarct voornamelijk worden verklaard door de sociaal-economische positie (inkomen, opleiding) van patiënten en in veel mindere mate door verschillen in toegang tot (dotter)behandelingen.

Kwaliteit en kosten

Uit studies naar de samenhang tussen kwaliteit en kosten bleek dat hogere kwaliteit van zorg niet per definitie samengaat met hogere kosten (behalve voor de behandeling van hartinfarct in twee landen). Meer inzicht is nodig in hoe de kwaliteit daadwerkelijk verbeterd kan worden zonder hogere kosten. 

EuroHope

Het Europese project EuroHOPE European Health Care Outcomes, Performance, and Efficiency (European Health Care Outcomes, Performance, and Efficiency) (European Health Care Outcomes, Performance, and Efficiency) werd uitgevoerd door onderzoeksinstituten uit Finland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Schotland en Zweden. EuroHOPE werd uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie en het RIVM was een van de partners in het consortium. Het project liep van 2010 tot medio 2014 en er zijn cijfers uit de periode 2006-2008 gebruikt. De resultaten uit EuroHOPE worden inmiddels gebruikt in het opzetten van nieuw onderzoek over de prestaties van de gezondheidszorg.