Het aantal mensen in Nederland met diabetes zal de komende jaren naar verwachting met 80% stijgen. Naar schatting 1,3 miljoen mensen zal in 2025 diabetes type 1 of type 2 hebben. In 2007 waren bij de huisarts nog 740.000 mensen met diabetes bekend. Daarnaast leden er toen nog minimaal 250.000 mensen aan diabetes zonder dat zij dit zelf wisten. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM.

Een belangrijk deel van deze stijging is toe te schrijven aan de groei van het aantal mensen met overgewicht en met te weinig beweging. Dit deel is in principe vermijdbaar en vraagt daarom om meer aandacht voor preventieve maatregelen. Door de vergrijzing van de bevolking én omdat mensen steeds langer leven, zullen de komende jaren ook meer mensen onvermijdelijk diabetes krijgen. Alles bij elkaar zal dit in de toekomst leiden tot een toenemend beroep op de gezondheidszorg. Deze beide ontwikkelingen vereisen dus het tegelijkertijd inzetten op preventie en zorg.

Leefstijlverbeteringen

Met het invoeren van een pakket maatregelen gericht op afvallen en meer bewegen kunnen 31.000 nieuwe gevallen van diabetes tot 2025 worden voorkomen. Dit aantal kan nog worden verhoogd door de effectiviteit en het bereik van de genomen maatregelen te vergroten en de activiteiten meer in samenhang aan te bieden. Nederland moet daarom blijven investeren in de zoektocht naar effectieve methoden om gezonde voeding en voldoende beweging te stimuleren, om zo overgewicht en inactiviteit te voorkomen

Gezondheidswinst door zorgverbetering

Na jaren kan diabetes allerlei gevolgen hebben in het hele lichaam. Diabetes heeft een domino-effect: het kan leiden tot allerlei andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, achteruitgang van ogen en nieren. Verbeteringen in de zorg kunnen 3-11% nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten voorkomen. Zo kan de behandeling van hoog cholesterol en hoge bloeddruk bij mensen met diabetes beter. De gezondheidswinst kan alleen worden gehaald als veel patiënten naast een medicamenteuze behandeling ook leefstijladviezen krijgen aangeboden en deze voor lange tijd blijven volgen. Daarnaast is het belangrijk om te blijven zoeken naar nieuwe vormen van zorg.

100 jaar RIVM

In 2009 bestaat het RIVM 100 jaar. Het begon in 1909 als klein laboratorium voor de inspecteurs van de volksgezondheid. Hun grootste uitdaging was levensmiddelenonderzoek en de bestrijding van Spaanse griep, difterie, tuberculose, tyfus en syfilis. Nu 100 jaar later, is het RIVM uitgegroeid tot hét kennisinstituut op het gebied van  Infectieziekten; Preventie, Ziekte en Zorg; Milieu en Leefomgeving; en Voeding Geneesmiddelen en Consumentenveiligheid.

EINDE BERICHT

 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling persvoorlichting RIVM, Harald Wychgel, (030) 274 30 05.