Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker is geactualiseerd zodat het weer up-to-date is met alle afspraken die het afgelopen jaren zijn gemaakt.

Zo is de aanpassing van de afkapwaarde in deze versie beschreven. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen van de screeningsorganisaties aan het document toegevoegd. Ook zijn wijzigingen in de kwaliteitseisen van alle partijen verwerkt naar aanleiding van het eerder dit jaar vastgestelde protocol risicomanagement. Tenslotte zijn ook organisatorische wijzigingen verwerkt, zoals de overlegstructuur van het bevolkingsonderzoek darmkanker.