Het uitvoeringskader bevolkingsonderzoek darmkanker is geactualiseerd met alle afspraken die het afgelopen jaren zijn gemaakt.

Zo zijn organisatorische wijzigingen verwerkt, waaronder de samenstelling van de verschillende werkgroepen en de programmacommissie. Daarnaast is de rol- en taakverdeling met betrekking tot de kwaliteitsborging van de coloscopie en de pathologie aangepast en toegespitst op de huidige fase van het bevolkingsonderzoek darmkanker.