Steeds vaker gebruiken consumenten zelf een 3D-printer. Zowel het gebruik van 3D-printers als de producten die ermee gemaakt worden, kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s te beperken is het belangrijk dat de 3D-printers verantwoord gebruikt worden en de ruimte waarin geprint wordt goed geventileerd wordt. Ook met de producten moeten consumenten met zorg omspringen.

Bij 3D-printen worden meestal plastic draden omgesmolten en in laagjes tot het gewenste product gevormd. Technische risico’s, bijvoorbeeld dat consumenten zich aan het warme apparaat of plastic branden, zijn door verantwoord gebruik gemakkelijk te beperken. Daarnaast ontstaan tijdens het printen dampen en kleine deeltjes die de gebruiker in kan ademen. Goed ventileren is belangrijk om dat te beperken.

Blootstelling chemische stoffen

Verder kunnen consumenten aan chemische stoffen worden blootgesteld bij het gebruik van de geprinte producten. Dit kan via contact met de huid, zoals bij sieraden, en mond, bijvoorbeeld bij kinderspeelgoed of drinkbekers. Deze producten moeten normaliter voldoen aan veiligheidseisen, zodat er bijvoorbeeld geen gevaar op vergiftiging is wanneer een kind speelgoed in de mond stopt. Daar is bij eigen, 3D-geprinte producten geen controle op. Consumenten moeten zich er dus van bewust zijn, dat de veiligheid van 3D-geprinte producten niet gegarandeerd is. 

Omvang risico onduidelijk

Steeds meer consumenten hebben thuis een 3D-printer staan. Daarmee worden vooral miniatuurfiguren en onderdelen van (technische) apparaten geprint, maar ook producten die in het dagelijks leven worden gebruikt, zoals telefoonhoesjes. Het RIVM heeft in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) onderzocht of er voor consumenten risico’s kleven aan het gebruik van 3D-printers en de bijbehorende producten. Dat blijkt het geval te zijn, alleen is de omvang van het risico op basis van de beschikbare gegevens niet precies te duiden. Het risico is namelijk sterk afhankelijk van de mate waarin consumenten aan het materiaal of aan vrijgekomen stoffen worden blootgesteld. Door verantwoord gebruik van de printer en de producten kunnen deze blootstellingen en de bijbehorende risico’s worden beperkt.