Afgelopen maanden hebben het RIVM en de Screeningsorganisaties intensief gesproken over hoe data uit ScreenIT ontsloten kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Het uitgangspunt is om tot een efficiënt proces te komen zonder dubbele beoordelingen. Ook is het streven om gebruik te maken van bestaande kennis en expertise op het gebied van het ontsluiten van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Ten slotte wil het RIVM bij haar beleid rond het beschikbaar stellen van data voor wetenschappelijk onderzoek rekening houden met de twee andere bevolkingsonderzoeken naar kanker.

De Screeningsorganisaties werken met het RIVM de komende maanden aan een proces voor het afhandelen van dataverzoeken. Een concreet dataverzoek wordt als voorbeeld gebruikt. Uiterlijk in maart 2018 is duidelijk wat de werkwijze wordt. Het RIVM blijft voorlopig als 'voordeur' functioneren voor vragen van onderzoekers. De komende maanden zullen we u via deze nieuwsbrief en via de werkgroepen en de programmacommissie informeren over ontwikkelingen rond het beleid van het gebruik van data voor wetenschappelijk onderzoek.