In Nederland is onder dieren en nieuw virus aangetroffen: het Schmallenbergvirus. Er zijn geen aanwijzingen dat dit virus bij mensen ziekte kan veroorzaken. Uit voorzorg adviseert het RIVM aan zwangeren om geen verloskundige handelingen te laten uitvoeren op bedrijven met verdenking van de aanwezigheid van het Schmallenbergvirus.

Op verschillende veehouderijen is het Schmallenbergvirus aangetroffen. Dit virus kan leiden tot de geboorte van misvormde lammeren van schapen en geiten en kalveren. Op grond van een eerste analyse van het RIVM en het Europese Centre for Disease Control, wordt het risico voor mensen op dit moment als zeer klein geschat.
Hoewel er nu geen aanwijzingen zijn dat dit virus bij mensen ziekte kan veroorzaken adviseert het RIVM aan werknemers om de gebruikelijke hygiënemaatregelen rondom het werpen van dieren en het afvoeren van kadavers strikt te hanteren.
Uit voorzorg adviseert het RIVM aan zwangeren om geen verloskundige handelingen te laten uitvoeren op bedrijven met verdenking van de aanwezigheid van het Schmallenbergvirus. Het is niet nodig dat zwangeren besmette bedrijven mijden.

Kijk voor meer informatie over algemene richtlijnen rondom verlossingen bij dieren op de website van de arbocatalogus van de KNMvD.