De mazelenepidemie die vanaf mei 2013 in Nederland heerste, loopt af. Tot nu toe zijn er ruim 2600 patiënten met mazelen gemeld. De laatste weken is het aantal nieuwe meldingen afgenomen. Omdat er uit de gemeenten met een lage vaccinatiegraad tegen mazelen (onder 90 procent) vrijwel geen meldingen meer komen, is het niet meer nodig een extra vaccinatie voor kinderen van 6 maanden in deze gemeenten aan te bieden. Op basis van advies van het RIVM heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dan ook besloten om per 1 maart 2014 het aanbod van een extra vaccinatie te stoppen. Het reguliere vaccinatiebeleid voor mazelen blijft gehandhaafd.

Al uitnodiging gekregen?

Als kinderen van 6 maanden uit een gemeente met een lage vaccinatiegraad al een uitnodiging voor de extra BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond)-inenting hebben ontvangen dan hoeven zij deze niet meer te halen. Zij krijgen op de leeftijd van 14 maanden een BMR-inenting aangeboden volgens het schema van het Rijksvaccinatieprogramma.
Het reguliere vaccinatiebeleid rondom patiënten met mazelen blijft gehandhaafd. Dit houdt in dat aan onbeschermde contacten actief een BMR-vaccinatie wordt aangeboden. Daarnaast wordt geadviseerd om kinderen die één of meer vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma gemist hebben, deze te laten inhalen. De JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en consultatiebureau) voeren dit beleid uit.

Mazelen

Mazelen is een zeer besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte begint plotseling met koorts, algemene malaise, verkoudheid en hoesten. Enkele dagen tot een week daarna ontstaan de rode vlekjes. Soms krijgen mazelenpatiënten een middenoorontsteking of longontsteking. Een weinig voorkomende complicatie is hersenontsteking. In zeldzame gevallen overlijden patiënten aan de complicaties van mazelen. Er is geen behandeling tegen mazelen maar de meeste patiënten genezen volledig. Vaccinatie biedt een goede bescherming tegen de ziekte. Sinds 1976 is de vaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.