Verzending thuistest bij het bevolkingsonderzoek darmkanker

In februari jl. besloot het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), op advies van het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek), het traject rond de kwaliteitsborging van CT-Colografie (CTC CT-colografie (CT-colografie)) binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker te beƫindigen. Een lang en intensief proces ging aan dit besluit vooraf.

Binnen het bevolkingsonderzoek krijgt zo`n twee procent van de deelnemers met een ongunstige iFOBT immunologische Fecaal Occulte Bloed Test (immunologische Fecaal Occulte Bloed Test) uitslag de indicatie CTC CT-colografie (CT-colografie). Om de kwaliteit van de uitvoer van een CTC binnen het bevolkingsonderzoek te borgen, ontwikkelde de werkgroep CTC een zogenoemd Second Read Model (SRM Second Read Model (Second Read Model)). De initiĆ«le en jaarlijkse kosten van implementatie van het SRM bleken dusdanig hoog, dat het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) het faciliteren van de kwaliteitsborging van CTC in het bevolkingsonderzoek darmkanker heeft heroverwogen. Deze heroverweging resulteerde in het besluit van het ministerie om geen kwaliteitsborging voor CTC binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker op te zetten. Lees hier een uitgebreide toelichting op het doorlopen proces, de besluitvorming en de overwegingen die daarbij een rol speelden.