In het afvalwater van vliegtuigen uit China zijn tot nu toe geen nieuwe varianten van het coronavirus aangetroffen. Dat blijkt uit enkele testen die het RIVM heeft gedaan. Wel bleek dit afvalwater coronavirusdeeltjes te bevatten. 

China heeft deze winter het zero-COVID-beleid losgelaten, waardoor het aantal besmettingen snel is gestegen. Door het afvalwater van vluchten uit China te testen, kan het RIVM eventuele nieuwe varianten van het virus signaleren die nog niet in Nederland en elders in de wereld bekend zijn.  Passagiers en bemanningsleden die besmet zijn met het coronavirus kunnen het virus uitscheiden, waardoor het in het afvalwater van de wc van het vliegtuig komt. 

Wel coronavirusdeeltjes, geen nieuwe varianten

Vanaf 10 januari is een negatief COVID-19 testresultaat verplicht voor reizigers uit China. Al voordat deze maatregel inging, zijn er enkele monsters van het afvalwater van vluchten uit China genomen, en ook daarna zijn monsters genomen. In alle monsters werden coronavirusdeeltjes aangetroffen. In de eerste monsters wel aanzienlijk meer dan in monsters na 10 januari. De gevonden varianten waren geen nieuwe maar bekende varianten. Dat er ook coronavirusdeeltjes gevonden zijn in de latere monsters kan komen omdat er aan boord ook transferpassagiers kunnen zitten voor wie de testverplichting niet geldt. 

Testen van afvalwater van luchthaven Schiphol gaat onverminderd door 

Het  RIVM gaat de komende tijd onverminderd door met het testen van het afvalwater van de afvalwaterzuivering van Schiphol. Het afvalwater van vliegtuigen die op Schiphol aankomen en van de luchthaven zelf komt hier op uit. Het RIVM test dit afvalwater sinds februari 2020. Momenteel gebeurt dit 4x per week. Ook In het afvalwater van Schiphol zijn dit jaar alleen varianten gevonden die al bekend zijn en dus geen nieuwe varianten.