De laatste jaren is meer bekend geworden over ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden. Q-koorts is hier een voorbeeld van. Het is nog niet mogelijk om een veilige woonafstand aan te geven tot veehouderijen voor het krijgen van infectieziekten.

Vaccinatie geiten verkleint kans op Q-koorts

Tijdens de Q-koorts uitbraak in de periode 2007-2010 hadden mensen die in de buurt van een met Q-koorts besmet bedrijf woonden een grotere kans om Q-koorts te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek dat in die periode is gedaan. Nu is het verplicht om alle melkgeiten op veehouderijen jaarlijks te vaccineren. Door de vaccinatie komt een abortus door Q-koorts bij deze dieren vrijwel nooit meer voor. En als een geit toch geïnfecteerd raakt, komen veel minder bacteriën vrij. Omdat er minder bacteriën vrijkomen, is het risico om Q-koorts op te lopen sterk afgenomen. Mensen die in de omgeving van geitenhouderijen wonen hebben door de verplichte vaccinatie geen verhoogd risico meer om Q-koorts te krijgen.

Veegerelateerde MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-besmetting alleen door direct contact

Mensen die in de omgeving van besmette bedrijven wonen, lijken geen verhoogd risico te lopen om de veegerelateerde MRSA-bacterie te krijgen. Veegerelateerde MRSA is een resistente bacterie die ook bij varkens en vleeskalveren voor kan komen. Mensen die wonen of werken op varkens- of kalverbedrijven en daardoor direct contact hebben met deze dieren kunnen besmet raken met deze bacterie.

Van overige ziekten te veel onbekend

Het RIVM heeft ook andere ziekten bekeken die van dier op mens overdraagbaar zijn. Het gaat om vogelgriep, papegaaienziekte en ziekten die door Campylobacter en ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)-producerende bacteriën worden veroorzaakt. Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat er te weinig bekend is over deze ziekteverwekkers en verspreiding naar de omgeving. Het is dan ook niet mogelijk om uitspraken te doen over de risico’s van deze ziekteverwekkers voor mensen die in de omgeving van veehouderijen wonen. Er is onderzoek in voorbereiding dat meer inzicht in dit risico moet verschaffen

Veilige afstand voor infecties niet aan te geven

Uit de onderzochte literatuur blijkt dat er te weinig bekend is van het risico op infecties voor mensen die in de buurt van bedrijven wonen waar bepaalde ziekten heersen. Het voorbeeld van Q-koorts laat zien dat een verhoogd risico voor omwonenden mogelijk is, maar dit is niet simpelweg hetzelfde voor andere ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Vele factoren spelen hierbij een rol, zoals de eigenschappen van de ziekteverwekker, diersoort , bedrijfsgrootte, bedrijfsmanagement, moderne technische aanpassingen, groenzones en weersomstandigheden.