Er is tot op heden geen wetenschappelijk bewijs dat een direct verband tussen de aanwezigheid van een siliconen borstimplantaat (SBI siliconen borstimplantaat (siliconen borstimplantaat)) en algemene gezondheidsklachten aantoont. Dit blijkt uit een studie van het RIVM waarin wetenschappelijke literatuur van de laatste tien jaar en 44 casusbeschrijvingen zijn beoordeeld.

Als siliconengel uit een borstimplantaat weglekt en in het lichaam terechtkomt, kunnen er lokale ontstekingsreacties ontstaan. Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg literatuuronderzoek gedaan naar een mogelijke relatie tussen het aanwezig zijn van een siliconenborstimplantaat en algemene gezondheidsklachten. De bestudeerde literatuur was door de Stichting Steunpunt voor Vrouwen met Siliconenimplantaties (SVS stichting voor vrouwen met siliconenimplantaties (stichting voor vrouwen met siliconenimplantaties)) aan de inspectie toegestuurd.

In de bestudeerde casusbeschrijvingen zijn gevallen beschreven van vrouwen met een borstimplantaat die klachten hebben. Deze casusbeschrijvingen vormen een signaal dat er een nadelig effect kan optreden na het plaatsen van een siliconen borstimplantaat. Omdat het om enkele gevallen gaat vormen ze echter geen basis om een oorzakelijk verband tussen SBI siliconen borstimplantaat (siliconen borstimplantaat) en gezondheidsklachten aan te tonen. Hiervoor is aanvullend wetenschappelijk onderzoek nodig in grotere groepen vrouwen met en zonder siliconen borstimplantaat.