Een heel klein deel van de kinderen die na vaccinatie een (koorts)stuip krijgt, ontwikkelt epilepsie. Dit wordt niet door de vaccinatie veroorzaakt maar door een fout in het erfelijk materiaal. Zo blijkt uit een nieuw promotieonderzoek van het UMCUniversitair Medisch Centrum Utrecht.

Kinderen die daar gevoelig voor zijn, kunnen na vaccinatie een (koorts)stuip krijgen. Indien een kind vervolgens epilepsie ontwikkelt, wat bij 2,6% van die kinderen gebeurt, is onderzoek zinvol. Bij twee derde van deze kinderen is het namelijk mogelijk om een onderliggende oorzaak vast te stellen.

Voor het onderzoek zijn onder andere de meldingen gebruikt die bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn binnen gekomen over (koorts)stuipen na vaccinaties.