De conserveringsmiddelen isothiazolinonen en geurstoffen veroorzaken de meeste allergische reacties op cosmetica (respectievelijk 21 en 46 procent van de geregistreerde klachten). Dit blijkt uit de rapportage van het RIVM over cosmeticaklachten die dermatologen hebben geregistreerd in het monitoringssysteem CESES Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance (Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance) (Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance). Dit onderzoek staat los van de actuele vragen over asbest en cosmetica.

De rapportage beschrijft negentig meldingen die binnen CESES Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance (Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance) tussen oktober 2015 en 2017 zijn afgerond. Het RIVM beheert het CESES monitoringssysteem sinds 2009. Net als in voorgaande jaren meldden de dermatologen vooral klachten op het gezicht en de handen na gebruik van huid- of gezichtsverzorgingsproducten en haarproducten. De diagnose die naar aanleiding van de klachten het meest werd gesteld is contactallergie. 

Maatregelen

Isothiazolinonen zijn al lange tijd bekende veroorzakers van contactallergie. Daarom mag het mengsel methylchloorisothiazolinon/methylisothiazolinon (MCI/MI methylchloorisothiazolinon /methylisothiazolinon (methylchloorisothiazolinon /methylisothiazolinon)) sinds 2015 alleen nog worden gebruikt in producten die je afspoelt, zoals shampoo en zeep, in een lage concentratie (0,0015 procent). Deze inperking gaat in 2018 ook gelden voor methylisothiazolinon (MI myocardial infarctions (myocardial infarctions)).

In de afgelopen twee jaar is er slechts één klacht gemeld over MCI/MI. De inperking lijkt dus effect te hebben. Naar verwachting zal vanaf 2018 ook het aantal klachten over gebruik van producten met MI verminderen. Wel moet in de gaten worden gehouden of eventuele vervangende conserveringsmiddelen ongewenste reacties veroorzaken.

Tatoeages

In augustus 2017 is er een update van de vragenlijst uitgevoerd waardoor het mogelijk is klachten te melden die door tatoeages en ‘nazorgproducten’ voor tatoeages worden veroorzaakt. Strikt genomen zijn dit geen cosmetische producten, maar ze bevatten soms allergene stoffen en er bestaat nog geen monitoringssysteem voor.