RIVM heeft in opdracht van het ministerie van SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) een methodiek ontwikkeld om te berekenen tot hoeveel dagen nadat een gewas is behandeld een werker handschoenen moet dragen. Inspectie SZW is verplicht om hierop te handhaven. Meestal wordt een algemene periode van twee weken aangehouden, maar met de nieuwe methode kan dat preciezer worden aangeven. Dit draagt bij aan de veiligheid van werknemers.

Werknemers komen in aanraking met gewasbeschermingsmiddelen wanneer ze gewassen die daarmee zijn behandeld, verzorgen, inspecteren of oogsten. Voordat een gewasbeschermingsmiddel wordt toegelaten voor verkoop en gebruik wordt daarom beoordeeld of dit veilig is. Momenteel kan op het etiket staan dat het verplicht is om handschoenen te dragen, maar staat er niet bij voor hoe lang. Met deze methodiek kan dat wel. 

De methode is gebaseerd op methodieken die worden gebruikt in Europa en de Verengde Staten. Het RIVM beveelt aan om de periodebepaling toe te voegen aan de nationale toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen en te vermelden op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen. Verder doet het RIVM de aanbeveling om de methodiek te verwerken in de Europees geharmoniseerde methodiek voor het bepalen van werkersblootstelling, aangezien de beoordelaar voor nationale toelatingen gebruikmaakt van deze EU Europese Unie (Europese Unie) geharmoniseerde methodiek.