De overeenkomsten tussen de Regionale Centra en de counselings- en echoscopiepraktijken zijn vernieuwd en geactualiseerd.

De belangrijkste aanleiding hiervoor was de nieuwe bestuurlijke structuur binnen de screening op down-, edwards en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek ( SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek)). Deze nieuwe overeenkomsten zijn ingegaan per 1 januari 2018 en inmiddels aan Peridos toegevoegd. Via een automatische pop-up kan akkoord gegeven worden op deze nieuwe overeenkomsten. Dit moet gebeuren door de gemachtigde van de zorginstelling. De nieuwe overeenkomsten zijn te vinden via de volgende links

Modelovereenkomst voor de counselingspraktijk
Modelovereenkomst voor de NT-echoscopiepraktijk
Modelovereenkomst voor de SEO-echoscopiepraktijk

  •