In de huidige implementatiefase van het bevolkingsonderzoek worden rollen, taken en verantwoordelijkheden anders ingevuld dan in de voorbereidingsfase. Dit leidt tot herbezinning op de overlegstructuur van het programma.

Het doel is een zo efficiƫnt mogelijke structuur, waarbij er voldoende gelegenheid is om inhoudelijke punten met alle relevante partijen te bespreken, zonder een te grote belasting voor de deelnemers.
Naast de Programmacommissie worden de volgende werkgroepen gecontinueerd:
- Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring en Informatiehuishouding (KCMI Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding (Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring & Evaluatiehuishouding))
- Communicatie
- Innovatie en Wetenschap

De werkgroep Kwaliteitseisen coloscopie en werkgroep kwaliteitseisen pathologie krijgen een andere invulling. Deze werkgroepen worden omgevormd tot twee adviesgroepen. Leden van de adviesgroep zullen zich expliciet richten op kwaliteitseisen coloscopie, respectievelijk pathologie. Hiermee is de belasting van de experts die deze twee adviesgroepen vormen, gereduceerd ten opzichte van de eerdere opzet. Tevens heeft het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) hiermee een groep deskundigen die het in voorkomende gevallen kan consulteren.