Gezonde School is aanwezig op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) van 27 januari tot en met 31 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. De NOT is de grootste vakbeurs voor professionals in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)).

Via het programma Gezonde School versterken RIVM Centrum Gezond Leven en partners gezondheidsbevordering in het po, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). Onderwijsresultaten, gezondheid en welzijn hangen met elkaar samen. Gezonde, fitte leerlingen en studenten presteren beter. Het overslaan van ontbijt, overgewicht, pesten of gepest worden hangen samen met mindere schoolprestaties en grotere schooluitval. Voldoende frisse lucht in het klaslokaal en voldoende beweging dragen bij aan een betere concentratie tijdens de les. Andersom versterken goede onderwijsresultaten het zelfvertrouwen.

Informatie voor onderwijsprofessionals

Scholen kunnen de gezondheid van leerlingen en studenten versterken via educatie, de schoolomgeving, het zorgsysteem, geschreven en ongeschreven regels en het (voorbeeld)gedrag van medewerkers en van leerlingen onderling. In de stand (hal 9 B020) krijgen onderwijsprofessionals praktische tips over allerlei onderwerpen. Van de Gezonde School-aanpak, het vignet Gezonde School en de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning tot diverse gezondheidsthema’s zoals voeding, bewegen en sport, sociaal-emotionele ontwikkeling en relaties en seksualiteit.

Ondersteuningsaanbod

Van 12 februari tot en met 16 maart 2015 kunnen scholen weer een aanvraag doen voor extra ondersteuning bij het versterken van de gezonde leefstijl van hun leerlingen of studenten.  Op de stand kunnen scholen uit het po, vo en mbo zich laten informeren over het ondersteuningsaanbod. Scholen kunnen een aanvraag doen voor advies-op-maat, een bijdrage in de kosten of hulp bij de uitvoering van een Gezonde School-activiteit of een vergoeding van taakuren voor het uitvoeren of ontwikkelen van schoolgezondheidsbeleid.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)) maken dit ondersteuningsaanbod mogelijk. De uitvoering is belegd bij het RIVM Centrum Gezond leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl)).

www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod