Gezonde School is aanwezig op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) van 27 januari tot en met 31 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. De NOT is de grootste vakbeurs voor professionals in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)).