Het tabblad primair onderwijs op www.gezondeschool.nl is vernieuwd. De informatie is veel sneller en gemakkelijker te vinden en de website biedt praktische voorbeelden en tips. Bestuursleden en leerkrachten van basisscholen en partners hebben meegedacht over de structuur en inhoud van Gezonde School binnen het primair onderwijs. Ook informatie over de leefstijlthema’s en het vignet Gezonde school zijn beter vindbaar.

Gezondeschool.nl is het startpunt voor het werken aan gezondheid op school. Een Gezonde School biedt veel voordelen. Betere leerprestaties van de leerlingen, minder ziekteverzuim, advies op maat, geen overvloed aan aanbod en goed weten wat er speelt op school aan gezondheidsproblemen.

Op de website kan schoolpersoneel terecht voor informatie over thema’s, voorlichtingsmaterialen en ervaringen van andere scholen met de Gezonde School. Ook actuele informatie over de ondersteuning die beschikbaar is voor scholen bij het werken aan de Gezonde School, is te vinden op Gezondeschool.nl

Zoektool voor activiteiten

Welke Gezonde School-activiteiten sluiten het beste aan bij de school en de leerlingen of studenten? Om scholen te helpen in deze keuze heeft de Gezonde School een zoektool gemaakt met aanbevolen activiteiten. Dit zijn activiteiten waarvan de kwaliteit positief is beoordeeld. Voor de meeste thema’s, leeftijdsgroepen en onderwijstypes is er een ruime keuze. Kijk bij primair-, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs.