Tot nu toe werd aangenomen dat gezondheid een rol speelt bij het succesvol afronden van de inburgering door statushouders. Het RIVM toont nu met onderzoek aan dat dit verband er inderdaad is. Syrische statushouders met een slecht ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en beperkingen in het dagelijks functioneren hebben minder kans om het inburgeringsexamen te halen. Dit geldt ook voor statushouders die vanwege psychische problemen contact hebben gezocht met een psycholoog of psychiater.

Achterstand op kansen in de samenleving

Het onderzoek laat ook zien dat mensen met langdurige aandoeningen en beperkingen vaker ontheffing krijgen van de inburgeringsplicht. Een nadeel hiervan is dat hiermee ook de taallessen stoppen, waardoor statushouders qua kansen in de samenleving nog meer op achterstand komen te staan. 

Onderdeel van een bredere studie, samen met andere partners

Het RIVM heeft de afgelopen 5 jaar meerdere onderzoeken gedaan naar de gezondheid van statushouders. Deze onderzoeken maken onderdeel uit van een bredere studie naar de positie en leefsituatie van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen. Naast het RIVM zijn hierbij ook andere partners betrokken: het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP Sociaal en Cultureel Planbureau (Sociaal en Cultureel Planbureau)), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). Zij publiceren gezamenlijk het rapport “Met beleid van start”

Belangrijk aandachtspunt in nieuw inburgeringsstelsel

De bevindingen in dit rapport zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat naar verwachting in 2022 van kracht wordt. Deze nieuwe wet moet voor meer begeleiding op maat zorgen van statushouders bij hun inburgeringstraject. Het onderzoek van het RIVM laat zien dat gezondheid een van de aandachtspunten zou moeten worden in dit maatwerk.