Eén op de zes inwoners van Caribisch Nederland rookt, één op de acht drinkt fors en ruim zes op de tien hebben overgewicht. De helft van de inwoners beweegt voldoende. Vrouwen roken en drinken veel minder dan mannen, maar hebben vaker ernstig overgewicht (obesitas) en bewegen minder. Dit blijkt uit de Health Study die in 2017 in Caribisch Nederland is uitgevoerd. 

Deze Health Study Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) is door het RIVM samen met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en de afdelingen publieke gezondheid van de Openbare Lichamen van Bonaire, St. Eustatius en Saba uitgevoerd. De studie geeft inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking op de eilanden en in frequent voorkomende infectieziekten. Daarnaast is onderzocht of de bevolking goed beschermd is tegen de infectieziekten waartegen zij wordt ingeënt in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. Over die bescherming tegen infectieziekten wordt in het najaar gepubliceerd. Er hebben 1900 personen aan het onderzoek meegedaan. 

Vergelijking met Europees Nederland

Vanwege methodologische verschillen zijn de resultaten van het gezondheidsonderzoek in Caribisch Nederland niet zuiver te vergelijken met de cijfers voor Europees Nederland. Wel kan geconcludeerd worden dat minder personen in Caribisch Nederland zelf roken. Daar staat tegenover dat niet-rokers beduidend vaker rook van anderen binnen krijgen dan in Europees Nederland (bij kinderen ligt dit percentage zelfs 4 keer zo hoog). Daarnaast komt ernstig overgewicht ruim twee keer meer voor in Caribisch Nederland dan in Europees Nederland.

Lokaal gezondheidsbeleid

De resultaten uit de Health Study Caribisch Nederland worden gebruikt bij het opstellen van de volksgezondheidsrapportage die elk eiland maakt. Deze rapportages zijn een belangrijke basis voor het vormgeven van het gezondheidsbeleid op de eilanden door het lokale bestuur. De informatie over ongezond gedrag is van belang omdat dit tot ziekten als diabetes, allerlei vormen van kanker en hart- en vaatziekten kan leiden.