Het RIVM heeft vandaag een gezondheidsprofiel voor alle Nederlandse gemeenten gepubliceerd. Daarmee kan specifieke informatie over de volksgezondheid per gemeente vergeleken worden met het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-gemiddelde en met landelijke trends. De gemeentelijke gezondheidsprofielen werden gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Een gezondheidsprofiel geeft onder andere demografische gegevens weer, zoals een geïndexeerde bevolkingsgroei, geboorteoverschot, migratiesaldo en bevolkingspiramiden. Ook zijn per gemeente verschillende gezondheidsdeterminanten opgenomen zoals roken, drinken en overgewicht en kunnen doodsoorzaken worden vergeleken. Ook de vaccinatiegraad en sociale ongelijkheid worden in grafieken weergegeven.

Het gaat in de gezondheidsprofielen om bestaande gegevens die op gemeentelijk niveau bij elkaar zijn gezet. Zo wordt bijvoorbeeld de geografische informatie van www.volksgezondheidenzorg.info niet vanuit indicatoren ontsloten, maar vanuit gemeenten. Dit levert per gemeente een overzicht van beschikbare cijfers, waarbij als referentie ook de landelijke cijfers en cijfers per GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kunnen worden weergegeven. Waar mogelijk zijn trends aangegeven.

Zie www.rivm.nl/gemeentelijke-gezondheidsprofielen.