Het RIVM heeft vandaag een gezondheidsprofiel voor alle Nederlandse gemeenten gepubliceerd. Daarmee kan specifieke informatie over de volksgezondheid per gemeente vergeleken worden met het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-gemiddelde en met landelijke trends. De gemeentelijke gezondheidsprofielen werden gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).