Op 11 juni heeft de Gezondheidsraad een advies over de griepvaccinatie uitgebracht aan de minister. Belangrijkste conclusie uit het advies is dat de Gezondheidsraad voortzetting van het huidige vaccinatieprogramma voor gezonde 60-plussers gerechtvaardigd acht en vaccinatie tegen griep van alle zwangere vrouwen niet aangewezen.

Nationaal en internationaal is er discussie over welke groepen in aanmerking zouden moeten komen voor de griepprik. Minister Schippers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) had daarom de Gezondheidsraad gevraagd specifiek naar twee groepen te kijken: 60-plussers en gezonde zwangere vrouwen. De Gezondheidsraad heeft gekeken naar ziektelast, effectiviteit en doelmatigheid en is op basis daarvan tot het advies gekomen.

Het advies van de Gezondheidsraad is naar de minister van VWS gegaan. Zij gaat het advies bestuderen en zal binnen een aantal maanden met een reactie komen.