Het was een spannende strijd: tien GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teams streden om de innovatieprijs voor het meest vernieuwende idee om gezond gedrag bij volwassenen te stimuleren. ‘Van appelmoes tot couscous’ is het winnende concept en GGD Kennemerland ontwikkelde het. Het team kreeg de innovatieprijs uitgereikt door André van der Zande, directeur-generaal van het RIVM. GGD Nederland en RIVM Centrum Gezond Leven organiseerden deze innovatiewedstrijd.

Wedstrijdopdracht

Tijdens de wedstrijddag op 30 mei 2013 maakten de deelnemers kennis met de VOORT-methode, een werkwijze om te innoveren. De teams met medewerkers van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, regionale (keten) partners, zoals GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg), verslavingszorg of sportservice-organisatie en soms een private partner, gingen aan de slag om een aanpak voor gezond gedrag bij volwassenen te ontwikkelen. In de aanpak moest sprake zijn van publiek-private samenwerking (PPS). Ook moest het concept aansluiten bij de uitkomsten van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Klantgesprekken

De teams voerden klantgesprekken met de doelgroep volwassenen. RIVM-medewerkers, onder andere van het Facilitair Bedrijf en Bureau Bedrijfsvoering fungeerden als klant. Waar worstelen zij mee als het gaat om gezonde leefstijl, bijvoorbeeld rond alcoholgebruik, bewegen en sporten? Vervolgens brainstormden de teams over oplossingen, waarop de klanten hun feedback gaven.

Jury

De GGD-teams werkten hun idee uit en presenteerden hun aanpak aan een jury van deskundigen rond gezondheidsbevordering, PPS en iemand uit de doelgroep. De jury oordeelde of het idee nieuw is, aansluit bij de problemen en wensen van volwassenen, of het concept interessant is voor private partijen en het een gunstige kosten/batenverhouding heeft.

Winnaar innovatiewedstrijd

De finale ging tussen de twee beste ideeën, afkomstig van GGD Amsterdam en GGD Kennemerland. Zij presenteerden hun aanpak en het aanwezige publiek koos overtuigend voor GGD Kennemerland! Het concept ‘Van appelmoes tot couscous’ wil dat een huisarts iemand met psychosociale klachten, die eenzaam is en overgewicht heeft doorverwijst naar een moestuin in de buurt. Daar kunnen ze bewegen, kennis opdoen over gezond eten en hun sociale isolement doorbreken. Het team met GGD-medewerkers en een preventiewerker van Prezens GGZ ontving de innovatieprijs uit handen van André van der Zande, directeur-generaal van het RIVM. Zij krijgen een begeleidingstraject van een deskundige uit de Xpertpool  van RIVM Centrum Gezond Leven en partners, om hun aanpak verder uit te werken.