De soapoliklinieken van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en weten steeds effectiever mensen op te sporen en te behandelen die een hoog risico hebben op seksueel overdraagbare aandoeningen ( soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)’s). In 2012 steeg het aantal nieuwe consulten met 7% ten opzichte van 2011. Er waren ruim 121.000 bezoeken, daarbij werd bij 15% van de bezoekers één of meerdere soa gevonden. Er is over de jaren een licht stijgende trend te zien. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2012 van het RIVM, waarin gegevens staan over het voorkomen van soa en hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) onder hoogrisicogroepen in Nederland.

Risicogroepen

Nog steeds wordt vaak een andere soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening) gevonden bij bezoekers van de soa-poli die al hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) hebben. Dit was het geval bij ruim 30% van de bezoeken in 2012, maar er is een licht dalende trend zichtbaar. Bij 20% van de mannen die seks hebben met mannen ( MSM mannen die seks hebben met mannen (mannen die seks hebben met mannen)) wordt een soa gevonden. Bij mensen met een niet-Nederlandse etniciteit ligt dat percentage op 23%, en bij  mensen die gewaarschuwd zijn voor een soa op 32%. Tweederde van alle vrouwen, heteroseksuele mannen en MSM gaf aan geen condoom te hebben gebruikt tijdens het laatste sekscontact met een losse partner. Daarnaast stijgt sinds 2009 het percentage bezoekers dat aangeeft in de afgelopen 6 maanden 3 of meer partners te hebben gehad. Het actieve ‘test en behandel’ beleid bij de hoogrisicogroepen blijkt in staat elk jaar meer soa op te sporen.

Chlamydia

Chlamydia blijft de meest gevonden soa. Het absolute aantal opgespoorde chlamydiagevallen en het percentage positieve chlamydiatesten is in 2012 weer gestegen. Met name bij jonge heteroseksuelen was het percentage positieve testen hoog: van alle 15- tot 19 jarige bezoekers aan de soa-poli bleek  19,0%  een chlamydia infectie te hebben.

Lymfogranuloma venereum ( LGV Lymphogranuloma venereum (Lymphogranuloma venereum))

In 2012 werd bij 184 mannen die seks hebben met mannen (MSM) een LGV infectie gevonden. LGV is een agressieve variant van anale chlamydia. Sinds 2004 wordt LGV regelmatig gevonden bij MSM, daarom worden vrijwel alle MSM met anale chlamydia ook getest op LGV. Het aantal diagnoses is in 2012 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2011 (n=69). De meeste van deze mannen met LGV (76%) zijn ook hiv-positief. Bij deze groep mannen werden ook veel andere soa gevonden, wat duidt op hoog risico gedrag.

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)

Het aantal en het percentage nieuwe hiv diagnoses op de soa-poli is in 2012 verder gedaald. Dit past in een licht dalende trend van nieuwe registraties bij de hiv behandelcentra. Mogelijk is dit een effect van het enige jaren geleden ingezette ‘actief test’ beleid. Het aantal mensen met een verhoogd risico dat nog nooit is getest (en mogelijk ongemerkt met hiv is besmet) is daardoor afgenomen.