Voor de bestrijding van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen) is continu aandacht nodig van medische en veterinaire professionals. Het vernieuwde vademecum Zoönosen helpt medische en veterinaire professionals bij de dagelijkse uitdagingen voor de bestrijding van zoönotische infectieziekten.

In een dichtbevolkt land als Nederland, met intensieve landbouw en veeteelt, is het belangrijk om een kwalitatief hoogstaande bestrijdingsstructuur van zoönotische infectieziekten te hebben. Het vademecum zoönosen is een systematisch naslagwerk van onder andere afspraken tussen humane en veterinaire betrokkenen over signalering, melding en preventieve en inperkende maatregelen om verspreiding van dergelijke ziekten tegen te gaan. Deze versie is een vernieuwde uitgave, waarin nieuwe ontwikkelingen en inzichten zijn opgenomen. Ook aspecten van publieksvoorlichting komen hierin aan bod. De gids is opgesteld door de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en het RIVM.

Voor medische en veterinaire professionals is het mogelijk om een papieren versie op te vragen via lci@rivm.nl.