Voor de bestrijding van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen) is continu aandacht nodig van medische en veterinaire professionals. Het vernieuwde vademecum Zoönosen helpt medische en veterinaire professionals bij de dagelijkse uitdagingen voor de bestrijding van zoönotische infectieziekten.