Op 8 april zijn docenten welkom op het RIVM voor de jaarlijkse GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Global Learning and Observations to Benefit the Environment)-dag. Deze dag wordt geopend door de kersverse ambassadeur van GLOBE en Directeur-Generaal van het RIVM, André van der Zande.

Scholieren en docenten krijgen een unieke kans om het RIVM te verkennen. Zij zullen dan ook de bodemkwaliteit van het RIVM aan een onderzoek onderwerpen. Bovendien presenteren de middelbare scholieren hun eigen bodemonderzoeken. Het RIVM, KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) en WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) voorzien de docenten aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, ANW Natural Sciences (Natural Sciences) en NLT Nature, Life and Technology (Nature, Life and Technology) van alle benodigde handreikingen om GLOBE Global Learning and Observations to Benefit the Environment (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) in te passen in hun lessen.

GLOBE ontwikkelt lesprogramma’s voor middelbare scholieren. Leerlingen verrichten metingen in de bodem en ontwikkelen zo hun onderzoeksvaardigheden en kennis over milieu en natuur. De meetresultaten van de leerlingen worden gebruikt voor (internationaal) wetenschappelijk onderzoek en meetnetten.

27.000 scholen in 112 landen participeren in het wereldwijde netwerk van GLOBE, een lesprogramma opgericht door Al Gore. Meer informatie: www.globenederland.nl/globedag.