Op 8 april zijn docenten welkom op het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de jaarlijkse GLOBEGlobal Learning and Observations to Benefit the Environment-dag. Deze dag wordt geopend door de kersverse ambassadeur van GLOBE en Directeur-Generaal van het RIVM, André van der Zande.

Scholieren en docenten krijgen een unieke kans om het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu te verkennen. Zij zullen dan ook de bodemkwaliteit van het RIVM aan een onderzoek onderwerpen. Bovendien presenteren de middelbare scholieren hun eigen bodemonderzoeken. Het RIVM, KNMIKoninklijk Meteorologisch Instituut en WURWageningen University & Research voorzien de docenten aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, ANWNatural Sciences en NLTNature, Life and Technology van alle benodigde handreikingen om GLOBEGlobal Learning and Observations to Benefit the Environment in te passen in hun lessen.

GLOBE ontwikkelt lesprogramma’s voor middelbare scholieren. Leerlingen verrichten metingen in de bodem en ontwikkelen zo hun onderzoeksvaardigheden en kennis over milieu en natuur. De meetresultaten van de leerlingen worden gebruikt voor (internationaal) wetenschappelijk onderzoek en meetnetten.

27.000 scholen in 112 landen participeren in het wereldwijde netwerk van GLOBE, een lesprogramma opgericht door Al Gore. Meer informatie: www.globenederland.nl/globedag.