Professionals hebben kennis van en ervaring met de apparatuur en de behandeling nodig voor het juist en veilig uitvoeren van cosmetische laserbehandeling. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM naar de toepassing van lasers en aanverwante apparaten voor deze behandelingen.

Met laserbehandelingen kunnen bijvoorbeeld rimpels worden verminderd of lichaamsbeharing permanent worden verwijderd. Bij de behandeling kunnen ernstige complicaties optreden, zoals verbranding van de huid en langdurige pigmentveranderingen. 

Het is de bedoeling van de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om dergelijke behandelingen onder de Wet BIG Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) te laten vallen, zodat deze alleen mogen worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaren die daartoe wettelijk bevoegd zijn, zoals artsen en huidtherapeuten. 

Het RIVM adviseert om specifieke behandelingen te benoemen als uitzondering, zodat deze ook door andere beroepsbeoefenaren uitgevoerd mogen worden. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van overbeharing met lasers door schoonheidsspecialisten, die hiervoor een erkende opleiding moeten hebben gevolgd en ruime praktijkervaring hebben opgebouwd.