Van 28 november 2016 tot en met 12 maart 2017 was er een griepepidemie in Nederland. Er is een griepepidemie wanneer meer dan 51 op de 100.000 mensen zich bij de huisarts melden met griepachtige klachten en er influenzavirus wordt aangetoond in afgenomen keel- en neusmonsters. De griepepidemie is nu na 15 weken officieel voorbij omdat al twee weken lang het aantal mensen met griepachtige klachten onder de epidemische grens is gebleven. Ook wordt er nauwelijks nog influenzavirus aangetoond. De epidemie duurde langer dan gemiddeld. In de afgelopen 20 jaar duurde een epidemie meestal rond de 9 weken.

Dit seizoen circuleerden verschillende influenzavirussen, maar type A(H3N2) kwam veruit het meeste voor. Het is bekend dat dit type virus vooral bij 65-plussers complicaties kan veroorzaken, vaak in de vorm van longontsteking. Tijdens deze griepepidemie zagen de huisartsen inderdaad veel 65-plussers met longontsteking. Ook was er tijdens de epidemie verhoogde sterfte, voornamelijk in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder. Influenza is een van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar deze kan mede veroorzaakt zijn door de koude periode in deze winter. Verder werd ook veel griepachtig ziektebeeld gezien bij verpleeghuisbewoners. Een dergelijke lange epidemie, gedomineerd door influenzavirus A(H3N2), met vooral veel ernstige ziektebeelden bij ouderen, komt overeen met de zeer lange griepepidemie in 2014/2015, toen ook influenzavirus type A(H3N2) domineerde.