jonge vrouw snuit neus met zakdoek

Op dit moment zijn er in Nederland veel mensen die last hebben van griepachtige klachten. Omdat dit al twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen betreft spreken we van een griepepidemie. In week 49 bezochten 52 op de 100.000 mensen de huisarts met griepachtige klachten, in week 50 ging het om 72 huisartsenbezoeken per 100.000 mensen.

Veroorzakers

De griepachtige klachten worden op dit moment veroorzaakt door verschillende virussen waaronder ook het rhinovirus en het RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus (RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus)). De ziektegevallen worden nu dus slechts ten dele door het influenzavirus (griepvirus) veroorzaakt. Het influenzavirus komt wel voor onder de bevolking, maar in beperkte mate. Het gaat daarbij onder andere om een variant van het type influenza A (H3N2), die ook in andere landen circuleert. Van deze variant is bekend dat hij is veranderd ten opzichte van vorig jaar. Daardoor zijn mensen die dit jaar de griepprik hebben gekregen mogelijk minder goed beschermd tegen deze variant. Het virus is wel gevoelig voor virusremmende middelen waardoor behandeling van kwetsbare groepen (bijvoorbeeld mensen met een verstoord afweersysteem) wel mogelijk is.