Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar griep en griepprik. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de informatie.

Hoeveel mensen hebben nu griep?

Er is voor de vijfde achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie in Nederland. In week 2 van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in ‘NivelNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Zorgregistraties eerste lijn’ 80 mensen met influenza-achtig ziektebeeld (IAZinfluenza-achtig ziektebeeld) op de 100.000 inwoners. Dat is boven de epidemische drempel (51 per 100.000). In de neus- en keelmonsters afgenomen bij patiënten met IAZ van alle leeftijden wordt, naast influenzavirussen en rhinovirussen, veel RSVRespiratoir Syncytieel Virus gevonden. Er wordt vooral veel RSV gevonden in de neus- en keelmonsters van jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar en mensen van 65 jaar en ouder met IAZ . Zie Actuele stand van zaken griep.

Griep

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen en wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Volledig herstel kan wel 1 tot 3 weken duren. Meestal is griep onschuldig, de meeste mensen genezen zonder medische behandeling. Sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen.

Griepprik

De griepprik verkleint de kans op griep. De prik is voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen.  Zij krijgen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts.

Informatie voor professionals

Bent u als professional op zoek naar richtlijnen, E-learning, bijsluiters of andere documenten over griep of de griepprik kijk dan op Informatie voor professionals.