Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar griep en griepprik. Op deze website vindt u de laatste stand van zaken.

Actueel: meer griepvaccins besteld in 2018

Dit jaar worden door huisartsen meer griepvaccins besteld dan voorgaande jaren. Het gaat om griepvaccins voor mensen die vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Het lijkt erop dat dit jaar meer mensen de griepprik komen halen.

Om aan de vraag naar de griepprik te blijven voldoen worden extra griepvaccins ingekocht, zodat het vaccineren gewoon kan doorgaan. Een klein deel van de mensen kan de griepprik mogelijk iets later krijgen dan zij gewend zijn, omdat huisartsen soms te maken krijgen met vertraging van de bestellingen.

Stand van zaken

Er is momenteel weinig griep in Nederland. Er zijn nog wel mensen die griep hebben. De symptomen zijn een acuut begin van koorts, in combinatie met hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn. Zie Actuele stand van zaken griep.

Griep

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen en wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Volledig herstel kan wel 1 tot 3 weken duren. Meestal is griep onschuldig, de meeste mensen genezen zonder medische behandeling. Sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen.

Griepprik

De griepprik verkleint de kans op griep. De prik is voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen.  Zij krijgen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts.

Informatie voor professionals

Bent u als professional op zoek naar richtlijnen, E-learning, bijsluiters of andere documenten over griep of de griepprik kijk dan op Informatie voor professionals.