Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar griep en griepprik. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de informatie.

Hoeveel mensen hebben nu griep?

De griepepidemie in Nederland is voorbij en duurde 14 weken (10 december 2018 t/m 17 maart 2019). Dit is langer dan het gemiddelde van 9 weken in de afgelopen 25 jaar. In week 20 van 2019 gingen 28 patiënten met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners naar de huisarts. In deze week werd geen influenzavirus gevonden in patiënten met griepachtige klachten. Zie Actuele stand van zaken griep.

Griep

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen en wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Volledig herstel kan wel 1 tot 3 weken duren. Meestal is griep onschuldig, de meeste mensen genezen zonder medische behandeling. Sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen.

Griepprik

De griepprik verkleint de kans op griep. De prik is voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen.  Zij krijgen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts.

Informatie voor professionals

Bent u als professional op zoek naar richtlijnen, E-learning, bijsluiters of andere documenten over griep of de griepprik kijk dan op Informatie voor professionals.