Griep komt in Nederland elk jaar voor, meestal in de wintermaanden. De griepprik verkleint de kans op griep. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar griep en griepprik. Op deze webpagina vindt u een overzicht van de informatie.

Hoeveel mensen hebben nu griep?

Er is sprake van een kwakkelende griepepidemie in Nederland. In week 1 van 2019 rapporteerden de Peilstations participerend in ‘NivelNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Zorgregistraties eerste lijn’ 46 mensen met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners. Gecorrigeerd voor sluiting van praktijken tijdens nieuwjaarsdag komt Nivel op 57 op de 100.000 inwoners. Daardoor is volgens Nivel de incidentie nu voor de vierde week boven de epidemische drempel (51 per 100.000). Vergelijkbaar met voorgaande weken wordt ook deze week een groot deel van de epidemie verklaard door jonge kinderen van 0 t/m 4 jaar met infecties door respiratoir syncytieel virus (RSVRespiratoir Syncytieel Virus). In de neus- en keelmonsters afgenomen bij patiënten met griepachtige klachten van alle leeftijden worden vooral RSV en rhinovirussen en nog weinig influenzavirussen gevonden. Zie Actuele stand van zaken griep.

Griep

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen en wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Volledig herstel kan wel 1 tot 3 weken duren. Meestal is griep onschuldig, de meeste mensen genezen zonder medische behandeling. Sommige mensen hebben een grotere kans op ernstige klachten als ze griep krijgen.

Griepprik

De griepprik verkleint de kans op griep. De prik is voor kinderen en volwassenen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door griep. Bijvoorbeeld mensen van 60 jaar en ouder, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld long- of hartaandoeningen.  Zij krijgen een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts.

Informatie voor professionals

Bent u als professional op zoek naar richtlijnen, E-learning, bijsluiters of andere documenten over griep of de griepprik kijk dan op Informatie voor professionals.