Mensen die een griepprik halen, hebben minder kans om griep te krijgen. Mochten ze de ziekte toch krijgen, dan verloopt die vaak veel minder ernstig. Het griepvaccinatieprogramma is daarmee zeker zinvol. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuw reageert hiermee op een bericht van het televisieprogramma Zembla. Daarin wordt gesteld dat het griepvaccin zijn werk slecht doet.

De griepprik beschermt niet volledig. Dat is al lang bekend. Er zijn studies die laten zien dat het vaccin minder goed werkt bij oudere mensen. Desondanks vermindert de kans om griep te krijgen door vaccinatie met 70 tot 80 procent. Bij oudere mensen vermindert dit met 30 tot 70 procent.

Elk voorjaar maken deskundigen een inschatting van de griepvirussen die komende winter het meest zullen voorkomen. Op basis daarvan wordt de samenstelling van de griepprik vastgesteld. Omdat virussen snel veranderen is de bescherming het ene jaar beter dan het andere jaar. 

De voors en tegens van griepvaccinatie zijn zorgvuldig afgewogen door de Gezondheidsraad. Die adviseerde in 2007 de griep­vac­ci­na­tie van ouderen te hand­ha­ven en uit te breiden tot mensen van 60 jaar en ouder.De Ge­zond­heids­raad is een on­af­han­ke­lijk we­ten­schap­pe­lijk ad­vies­or­gaan dat als taak heeft mi­nis­ters en par­le­ment te ad­vi­se­ren op het gebied van de volks­ge­zond­heid en het ge­zond­heids(zorg)on­der­zoek.