Overheden kunnen bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid en bij de verantwoording van het groepsrisico gebruik maken van een nieuwe methode om dit via kaarten inzichtelijk te maken.

Het RIVM heeft in samenwerking met TNO twee methoden uitgewerkt om in een bepaald gebied de kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een groot aantal slachtoffers tot gevolg (het groepsrisico) inzichtelijker te maken.

In deze nieuwe benadering wordt het groepsrisico (GR groepsrisico (groepsrisico)) met behulp van kleurcodering op een tweetal kaarten weergegeven: de GR-gebiedskaart en de GR-bijdragekaart. De GR-gebiedskaart geeft inzicht in de grootte van het groepsrisico in een bepaald gebied. De GR-bijdragekaart zoomt in op de deelgebieden die het meeste bijdragen aan het groepsrisico.

De twee kaarten zijn een aanvulling op de oorspronkelijke weergave, die het groepsrisico in een grafiek weergeeft. De kaarten worden bij voorkeur samen gebruikt bij het maken van beleid, zoals vergunningaanvragen of bestemmingsplannen. Daarnaast kunnen de kaarten worden ingezet bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid en de verantwoording van het groepsrisico door overheden.