Nederland is het eerste land ter wereld waar de ziektelast van de ziekte van Lyme is bepaald. De ziektelast is een maat voor het aantal verloren gezonde levensjaren door een ziekte. Hiermee kan nu ook in andere landen de impact van Lyme op de volksgezondheid beter worden bepaald. Het grootste deel van de ziektelast wordt veroorzaakt door langdurige klachten na Lyme.