Drie jongeren op een vensterbank lezen een boek en praten met elkaar

Er zijn grote gezondheidsverschillen tussen groepen jongvolwassenen. Vooral jongvolwassenen met een gender anders dan man of vrouw of jongvolwassenen met een minder sterk sociaal netwerk, hebben vaker een minder goede gezondheid. Dit uit zich vooral in een minder goede mentale gezondheid.

De resultaten over gezondheidsverschillen komen voort uit verdiepend onderzoek op de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Dit is een online vragenlijstonderzoek onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Op dit moment wordt een nieuwe meting uitgevoerd. De resultaten daarvan worden begin 2025 bekend.

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Aan de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen deden in het voorjaar en de zomer van 2022 bijna 70.000 jongvolwassenen mee door online vragenlijst in te vullen. Zij zijn geworven via een online en in mindere mate via een offline campagne. Het is mogelijk dat degenen met een slechtere mentale gezondheid vaker hebben meegedaan, waardoor de resultaten een negatiever beeld van de werkelijkheid schetsen.

Onderzoeksprogramma naar gevolgen langlopende crisis

Dit verdiepende onderzoek is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 door het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (Nationaal Psychotrauma Centrum) Nationaal Psychotrauma Centrum). Het Netwerk GOR onderzoekt de korte- en langetermijngevolgen van de coronapandemie en van de gerelateerde coronamaatregelen op de gezondheid en het welzijn van de bevolking. De opgedane inzichten helpen beleidsmakers bij het nemen van effectieve maatregelen bij deze en volgende, soortgelijke crises, waarbij rekening gehouden wordt met welzijn. ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) opdrachtgever van deze monitor.