Sinds september 2020 onderzoekt Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij rampen) de gevolgen van de coronapandemie -en maatregelen op de gezondheid en welzijn van de bevolking. 

Gezondheidsonderzoek bij rampen

De coronapandemie veroorzaakt een crisis die lang duurt. Over de gevolgen van korte crises op mensen (bijvoorbeeld een groot ongeluk of natuurramp) wordt al veel onderzoek gedaan. Over de gevolgen van langzame, langlopende crises en wat dit doet voor de lichamelijke en mentale gezondheid, is nog weinig bekend. Het Netwerk GOR (RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (Nationaal Psychotrauma Centrum) Nationaal Psychotrauma Centrum) verzamelt door een onderzoeksprogramma van vijf jaar hier meer kennis over. Daarmee kunnen beleidsmakers bij deze en volgende, soortgelijke crises effectieve maatregelen nemen.

Gezondheid en welzijn

Dit brede gezondheidsonderzoek richt zich op lichamelijke en mentale effecten op korte, midden en lange termijn voor de hele bevolking en specifiek kwetsbare groepen zoals jeugd, jongvolwassenen, ouderen en de doelgroep van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). 

Meer informatie over de gezondheidsonderzoek vind je op  www.rivm.nl/gezondheidsonderzoek-covid-19