De toegankelijkheid van de zorg in Nederland is onverminderd goed. Voorzieningen zijn dichtbij en toegankelijk. Weinig mensen zien af van een bezoek aan de arts vanwege de kosten. Wel zijn de onderlinge verschillen tussen zorgverleners groot, zowel in prijs als in kwaliteit. Dat staat in de Zorgbalans 2010 van het RIVM.

Naar persbericht

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

[link naar rapport toevoegen]