Vorige week is een nieuwe mijlpaal bereikt in de voorbereiding van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker: de definitieve gunning van de laboratoriumdiensten heeft plaatsgevonden. De 5 screeningslaboratoria zijn de laboratoria van NMDL, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen), JBZ Jeroen Bosch Ziekenhuis (Jeroen Bosch Ziekenhuis), RadboudMC en Symbiant.

Het verdere traject voor contractering  wordt nu opgestart door de screeningsorganisaties, zodat deze laboratoria vanaf 2017 de analyses voor het bevolkingsonderzoek kunnen uitvoeren. De laboratoria krijgen een vast werkgebied. Elke huisartsenpraktijk valt onder één van deze laboratoria. Meer informatie volgt in de loop van dit jaar.