Onderzoeker dr. Guus Velders van het RIVM staat vermeld in de Nature top 10 van 2016. Daarmee behoort hij volgens Nature bij de tien meest invloedrijke wetenschappers van het afgelopen jaar.

Deze uitzonderlijke erkenning heeft Guus Velders gekregen voor zijn onderzoek naar het beperken van de mondiale klimaatverandering. Dit onderzoek stond mede aan de basis van het wereldwijde HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)-akkoord tegen klimaatverandering. Dit akkoord is 15 oktober gesloten in Kigali (Rwanda) om het gebruik van HFK’s, fluorkoolwaterstoffen terug te dringen.

Guus Velders heeft in een vroeg stadium de klimaateffecten van het Montreal Protocol (1987) ontdekt en geagendeerd. Daarin zijn succesvolle afspraken gemaakt over het gebruik van stoffen die de ozonlaag afbreken. Guus Velders berekende dat vervangende stoffen (HFK’s, dit zijn fluorkoolwaterstoffen) een grote bijdrage zouden gaan leveren aan het broeikaseffect en dus aan klimaatverandering.

Hij agendeerde dit internationaal in 2009 en vanaf die tijd heeft hij met zijn onderzoek steeds verder en duidelijker de effecten aangetoond. In een reeks van jaren heeft Velders op internationale klimaatconferenties zijn resultaten openbaar gemaakt en uitgewerkt.
Met een kleine, internationale groep onderzoekers, berekende Velders dat de bijdrage door emissies van HFK’s aan de mondiale temperatuurstijging zou kunnen oplopen tot 0,5 graden Celsius in 2100. Door het akkoord van Kigali wordt dit vergaand beperkt, tot minder dan 0,1 graden Celsius. Hiermee is een grote stap gezet in het beperken van de klimaatverandering.

Het RIVM is Guus Velders veel dank verschuldigd voor zijn bijzondere verdiensten.