Wetenschappelijk onderzoek van RIVM-er Guus Velders heeft mede aan de basis gestaan van het wereldwijde HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen) klimaatakkoord. Dit akkoord is vrijdag 14 oktober gesloten in Kigali (Rwanda) om het gebruik van HKF’s, fluorkoolwaterstoffen, terug te dringen. Het gebruik van HFK’s is de afgelopen jaren sterk toegenomen omdat zij ingezet zijn als vervangers van ozonlaag afbrekende stoffen (zoals CFK Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen (Volledig gesubstitueerde chloorfluorkoolwaterstoffen)'s) in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen.

Onderzoekers van onder andere het RIVM rekenden eerder door dat de bijdrage van HFK fluorkoolwaterstoffen (fluorkoolwaterstoffen)’s aan de mondiale temperatuurstijging zonder maatregelen kan oplopen tot 0,5 graden Celsius in 2100. Bij uitvoering van het nu gesloten akkoord wordt dit beperkt tot minder dan 0,1 graden Celsius. Uit berekeningen van het RIVM blijkt ook dat de bijdrage van HFK’s aan de broeikaswerking op kon lopen tot 10 procent van die van het belangrijkste broeikasgas CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) in 2050.

Het terugdringen van het gebruik van ozonlaag afbrekende stoffen is vastgelegd in het Montreal Protocol uit 1987. Het gebruik van sommige ozonlaag afbrekende stoffen is al wereldwijd verboden, terwijl het gebruik van andere stoffen de komende decennia ook verder wordt terug gedrongen. HFK’s worden ingezet als alternatief omdat zij de ozonlaag niet afbreken. Wel dragen zij bij aan de broeikaswerking. Met het afsluiten van het nieuwe akkoord wordt het Montreal Protocol, dat bescherming van de ozonlaag tot doel heeft, aangepast ter bescherming van het klimaat.

Klimaatverdrag van Parijs

Met het nu gesloten akkoord is het Montreal Protocol het eerste wereldwijd bindende verdrag met concrete afspraken voor alle landen om het gebruik van HFK’s vergaand te beperken. Hiermee wordt een deel van het klimaatprobleem aangepakt. Het akkoord draagt daarmee bij aan de 2 graden-doelstelling van het klimaatverdrag van Parijs van december 2015. Daarbij is het belangrijk te realiseren dat HFK’s momenteel minder dan 1 procent bijdragen aan de broeikaswerking en dus vooral hun groei wordt voorkomen met het akkoord. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het broeikasgas CO2, dat momenteel al meer dan 70 procentbijdraagt aan de broeikaswerking.

Al bestaande afspraken voor HFK’s

Afgelopen jaren zijn er al maatregelen genomen. Zo is in 2014 in de Europese Unie nieuwe regelgeving van kracht geworden die het gebruik van HFK’s beperkt. Soortgelijke regelgeving is sinds 2015 van kracht in de Verenigde Staten en Japan. Deze afspraken dringen het wereldwijde gebruik van HFK’s slechts beperkt terug, aangezien de sterke groei de komende jaren wordt verwacht in ontwikkelingslanden, zoals China en India. In het nu gesloten akkoord moeten ook ontwikkelingslanden maatregelen nemen.