Het RIVM heeft een nieuwe online versie van het Handboek Omgevingsveiligheid gepubliceerd. Het handboek laat zien hoe mens en milieu beschermd kunnen worden tegen brand, explosie of gifwolk als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het handboek is bijvoorbeeld bedoeld voor bestuurders, bewoners, gebiedsontwikkelaars en bedrijven. Het helpt hen om te bepalen waar extra aandacht nodig is voor veiligheid en bij het selecteren van beschermende maatregelen. Ook kunnen bedrijven, burgers en overheden met de informatie uit het Handboek nu al anticiperen op de Omgevingswet.

In Nederland wonen en werken we dicht op elkaar. Door deze korte afstanden kan een brand, explosie of gifwolk als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Het gesprek over de veiligheid van onze leefomgeving is dan ook erg belangrijk. Met de komst van de Omgevingswet verandert de manier waarop overheden, burgers en bedrijven afspraken maken over de inrichting van Nederland. Daarnaast moderniseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het omgevingsveiligheidsbeleid. Dit betekent dat de vraag of mens en milieu goed beschermd zijn bij een ongeval met gevaarlijke stoffen meer centraal komt te staan.

Heldere informatie voor alle belanghebbenden

De nieuwe versie van het handboek bevat stappenplannen om vast te stellen of in een gebied aandacht nodig is voor bescherming tegen brand, explosie of gifwolk ten gevolge van een mogelijk ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook is er een stappenplan opgenomen om gelijkwaardige maatregelen vast te stellen in een brand- of explosievoorschriftengebied. Daarnaast biedt het handboek inhoudelijke aangrijpingspunten voor het selecteren van maatregelen die geschikt zijn voor het bieden van bescherming. Doordat alle belanghebbenden kunnen beschikken over dezelfde informatie is iedereen in staat om mee te doen aan het gesprek over een veilige leefomgeving. Op deze wijze stelt het handboek bijvoorbeeld architecten en bouwbedrijven in staat om te komen tot een veiliger ontwerp of geeft het bewoners(verenigingen) de mogelijkheid om mee te praten over de de wijze waarop ze zich kunnen beschermen.

Toepasbaarheid voor de toekomstige gebruikers staat centraal

De eerste versie van het Handboek Omgevingsveiligheid is verschenen in juni 2017. Veel (toekomstige) gebruikers hebben feedback en suggesties voor verbetering gegeven. Ook is door verschillende overheden met het handboek geoefend. De suggesties voor aanvullingen en verbeteringen zijn verwerkt in de nieuwe versie van het handboek die begin juli is gepubliceerd (omgevingsveiligheid.rivm.nl). Het Handboek Omgevingsveiligheid is een levend document. Dit betekent dat het RIVM op zoek is en blijft naar ideeën voor inhoudelijke verbeteringen en praktische bruikbaarheid. Het handboek wordt verder aangescherpt en uitgebreid met thema’s als vuurwerk en explosieven. Iedereen die wil meedenken over het handboek kan zich aanmelden via: https://www.formdesk.com/rivm/Aanmeldformulier_RIVM_mailing_handboek_omgevingsveiligheid