Vanaf vandaag is de vernieuwde Handreiking Gezonde Gemeente online beschikbaar. De handreiking is bruikbaar voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk gezondheidsbeleid. Praktische handvatten en voorbeelden uit de praktijk zorgen ervoor dat gemeenten en hun partners van elkaar kunnen leren en van elkaars kennis gebruik kunnen maken. De handreiking is online beschikbaar via Loketgezondleven.nl.

Sinds 4 november is de vernieuwde Handreiking Gezonde Gemeente online beschikbaar. De handreiking is bruikbaar voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelen en uitvoeren van gemeentelijk gezondheidsbeleid. Praktische handvatten en voorbeelden uit de praktijk zorgen ervoor dat gemeenten en hun partners van elkaar kunnen leren en van elkaars kennis gebruik kunnen maken. De handreiking is online beschikbaar via Loketgezondleven.nl.

Iedere gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor het maken van een eigen nota gemeentelijk gezondheidsbeleid. Hierin staat wat de gemeente doet om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Belangrijk aanknopingspunt voor de lokale nota is de landelijke nota gezondheidsbeleid. Minister Schippers verwacht de nieuwe versie hiervan begin 2011 gereed te hebben. De Handreiking Gezonde Gemeente is voor iedereen die betrokken is bij gemeentelijk gezondheidsbeleid, van de voorbereiding tot en met de uitvoering en evaluatie. Nieuwe kennis wordt regelmatig toegevoegd zodat gemeenten ook van elkaar kunnen leren, efficiënt gebruik kunnen maken van elders ontwikkelde effectieve interventies en wielen niet opnieuw hoeven uit te vinden.

Samenwerking

De handreiking is te vinden op Loketgezondleven.nl. De handreiking bestaat uit de themadelen ‘roken’, ‘depressie’, ‘alcohol’,‘overgewicht’, ‘seksuele gezondheid’ en een algemeen deel met informatie over context, randvoorwaarden en de gemeentelijke beleidscyclus. De informatie is overzichtelijk ingedeeld in verschillende onderdelen en checklists. Hierdoor komt de gebruiker snel per onderdeel terecht bij achtergrondinformatie, interventies, instrumenten, handvatten en verwijzingen. Gemeenten kunnen hiermee hun eigen nota opstellen samen met lokale partners. De handreiking is het resultaat van samenwerking tussen een groot aantal landelijke thema-instituten en het RIVM. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft opdracht gegeven tot het maken van de handreiking.

Uitdagingen

De handreiking is gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Amersfoort, waar directeur-generaal Volksgezondheid van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Paul Huijts de website heeft gelanceerd. Daarna is het onder andere aan gemeenten om van het instrument gebruik te gaan maken. Sandra Korthuis, lid directieraad van de Verenigingen van Nederlandse Gemeenten (VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) ging tijdens de bijeenkomst in op de uitdagingen voor gemeentelijk gezondheidsbeleid. Op 4, 11 en 18 november zijn geïnteresseerden welkom bij zogenoemde kennisateliers in Amersfoort, Groningen en Breda. Tijdens de bijeenkomsten ervaren deelnemers hoe zij het beste gebruik van de handreiking kunnen maken. Voor informatie en aanmelden kijkt u op de website van Gezonde Slagkracht.

Aan de Handreiking Gezonde Gemeente hebben de volgende organisaties meegewerkt: Voedingscentrum, NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), Pharos, Rutgers Nisso Groep, Soa Aids Nederland, Stap, STIVORO Stichting Volksgezondheid en Roken (Stichting Volksgezondheid en Roken), Trimbos-instituut, Voedingscentrum, Voedsel en Warenautoriteit (VWA Voedsel- en Waren Autoriteit (Voedsel- en Waren Autoriteit)) en het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL Centrum Gezond Leven (Centrum Gezond Leven)). Ook organisaties als GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Nederland, VNG, LVG Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn), NIGZ Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie), Schorer en verschillende andere centra van het RIVM hebben input geleverd. Diverse gemeenten en professionals hebben geadviseerd over de inhoud van de handreiking.


Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.