Prof. dr. ir. J. (Hans) Brug wordt directeur-generaal voor het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 10 september a.s. Brug volgt Prof.dr. André van der Zande op die, na ruim zeveneneenhalf jaar als DGdirecteur-generaal RIVM werkzaam te zijn geweest, eind juni afscheid neemt vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Hans Brug is op dit moment decaan van de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen bij de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij decaan en lid van de raad van bestuur van VUVrije Universiteit Medisch Centrum. Eerder vervulde hij de functie van directeur bij het EMGOInstitute for Health and Care Research Institute for Health and Care Research in Amsterdam.
 
Brug behaalde een Master of Science in Human Nutrition aan de Wageningen University & Research en een Ph.D. in Health Sciences aan de Universiteit Maastricht

Zijn benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.